Списък на арбитрите при

Арбитражен съд при асоциация

БЪЛГАРСКИ АРБИТРАЖЕН СЪДДимитър Василев, юрист, седалище - гр. Пловдив;

Гергана Василева, адвокат, седалище - гр. Пловдив;

Илина Обретенова, адвокат, седалище - гр. Пловдив;

Васил Бучков, адвокат, седалище - гр. Пловдив;

Райна Дечева, икономист, банкер, седалище - гр. Пловдив;

Илина Йоткова, счетоводител, седалище - гр. Пловдив;

Щерю Царев, адвокат, седалище - гр. Пловдив;

Ружди Фахри Салим, Юрист и Инженер – Агроном, седалище - гр. Пловдив;

Видол Генев Семковски, счетоводител, седалище - гр. Пловдив;

Николай Бенчев Йочколоски, адвокат, седалище - гр. Пловдив;

Тони Стайков Тодоров, адвокат със седалище в гр. София;

Христина Николова Пантелеева, адвокат със седалище в гр. София;

Петър Атанасов Ванев, адвокат, седалище - гр. Пловдив.

Николай Стефанов Пенев, адвокат, седалище - гр. Пловдив.